Editor in Chief

Shiba cầm chuột

Sở thích:

Marine Biology, Ocean Exploration, Rain Forests, Global Warming

More About Nick

Xuất thân từ dõng dõi Shiba hoàng gia nhưng thứ tôi chọn là làm người viết Content thay vì một chú chó được cưng chiều. Sóng gió với tôi không phải là thử thách, đó là trải nghiệm. Cơn đói mới có thể khiến tôi buông chuột!

Bài viết cùng tác giả